KANCELARIA GELIŃSKI

Doradztwo Podatkowe

Rota ślubowania złożonego przez Piotra Gelińskiego w dniu 13.12.2007 r. wobec Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych:

"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

Kontakt:
Kancelaria Geliński
ul. Andersena 8B
83-110 Tczew
Tel. 502 944 780
kancelaria@gelinski.pl
< Pobierz wizytówkę >

Kancelaria jest prowadzona przez Piotra Gelińskiego - prawnika i doradcę podatkowego.


W 2005 roku ukończyłem studia prawnicze w trybie dziennym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i uzyskałem tytuł magistra prawa. Praca magisterska zatutułowana "Księgi podatkowe jako środek dowodowy o szczególnej mocy w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych" została oceniona i obroniona na ocenę bardzo dobrą.

Od 2002 r. zdobywam doświadczenie zawodowe, począwszy od Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Następnie byłem zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej w Tczewie, a od 2004 r. do 2009 r. w Kancelarii Radców Prawnych w Starogardzie Gdańskim. Oprócz zatrudnienia odbywałem również praktyki zawodowe, w tym w organach podatkowych.

Wraz z uzyskaniem w 2007 r. tytułu doradcy podatkowego podjąłem decyzję o otwarciu własnej kancelarii w Tczewie, którą aktywnie prowadziłem w latach 2008-2013. W związku z rozwojem kancelarii została powołana Kancelaria Geliński - Spółka Doradztwa Podatkowego.

Odbyłem wiele szkoleń i warsztatów, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (organizowanych m.in. przez Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Pomorski Oddział KIDP, Uniwersytet Gdański).

Współpracuję na zasadzie pro publico bono z Domem Przedsiębiorcy w Tczewie, w którym udzielam nieodpłatnych konsultacji podatkowych oraz przeprowadzam szkolenia podatkowe. Współpracuję również ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku.


© Copyright by Ximple, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szablon stworzony przez GRX.pl